Expertisehuis Gehechtheid

Expertisehuis Gehechtheid

Bij autisme verloopt de emotionele en sociale gehechtheidsontwikkeling anders. Bied houvast met het Expertisehuis Gehechtheid en er gaat een wereld open. Waar andere methodes tekortschieten, boekt de Loekemeijermethode verrassend goede resultaten. Wij gaan uit van ontwikkelingsfasen van de gehechtheid en niet van diagnoses. Laten we met de gehechtheidsbril kijken in plaats van met de cognitieve bril. Dan maken we gehechtheidsontwikkeling mogelijk!

Loekemeijer-methode

Met de Loekemeijermethode maak je emotionele en sociale gehechtheidsontwikkeling mogelijk. Verder dan tot nu toe wordt gedacht.

Gehechtheids-traject

Na gedegen gehechtheidsonderzoek naar emotionele en sociale gehechtheid krijg je handvaten en Actieve Nabijheid waarmee je wél verder komt.

Scholing

Wil je kennismaken met de Loekemeijermethode en deze in je werk, eigen praktijk of thuis toepassen? Volg onze scholingen en maak ontwikkeling mogelijk.

Leiderschaps-consultatie

Loop jij of loopt je team vast? Wij helpen je graag met onze expertise vanuit de gehechtheid.

De Loekemeijermethode is ontwikkeld door een andere kijk op autisme. We zien autisme (en andere diagnoses) niet als een stoornis, maar als een achterstand en stilstand in de emotionele en sociale gehechtheid. Als je een diagnose krijgt, roept dat een beeld op dat er geen ontwikkeling mogelijk is. Stel je voor dat er wel degelijk ontwikkeling mogelijk is? Stel je voor dat de huidige cognitieve behandelmethodes deze ontwikkeling juist belemmeren? Wat is er dan wel nodig?

Alle complexe gedragingen bij autisme zijn te verklaren vanuit een achterstand en stilstand in de gehechtheid, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling en fragmentarische informatieverwerking. Dit handboek geeft je alle benodigde kennis en vaardigheden om deze achterstand en stilstand te herkennen, hierbij aan te sluiten en zélf ontwikkeling mogelijk te maken.

Met cognitieve behandelingen en trucjes breng je de gehechtheid niet op gang. Iemand heeft verbinding, sensitiviteit, liefde en nabijheid van de gehechtheidspersonen nodig om zich alsnog veilig te kunnen hechten.

Naarmate iemand verder komt in zijn ontwikkeling, nemen gehechtheidstrauma’s, gedragingen, psychische klachten en kenmerken die worden toegeschreven aan autisme significant af. De emotionele wederzijdsheid, het inlevingsvermogen en zelfregulatie ontwikkelen, waardoor de levenskwaliteit en het welzijn bij autisme aanzienlijk verbeteren.

Bekijk onze gesproken presentatie over de Loekemeijermethode

De Loekemeijermethode Praatplaten bieden je visuele ondersteuning om de Loekemeijermethode uit te leggen aan naasten en betrokkenen zoals cliënten, ouders en verzorgers, partners, familie, hulpverlening, gemeenten, scholen, werkgevers en collega’s. Met deze praatplaten maak je de meerwaarde van het gebruik van de Loekemeijermethode inzichtelijk en overzichtelijk.

De bijbehorende handleiding geeft per praatplaat concreet aan wat je kunt vertellen. Deze teksten en aanvullingen hierop kun je terugvinden in het Loekemeijermethode Handboek Autisme en Gehechtheid. Gebruik vooral je eigen woorden. Alle platen staan op zichzelf en kunnen in de volgorde worden gebruikt die jij wenst.

Met de praatplaten leg je de basis van de Loekemeijermethode in 25 platen uit. We blijven praatplaten ontwikkelen waarbij we steeds dieper op de methode en ontwikkelingsfasen van de emotionele en sociale gehechtheid zullen ingaan. 

Wetenschappelijk onderzoek

Wat zegt het wetenschappelijke onderzoek van Carmen Lisman?

Het onderzoeksinstrument van de Loekemeijermethode, de ADAut, is betrouwbaar en valide bevonden.

Word gehechtheidsspecialist

Wil je de Loekemeijermethode in je werk of eigen praktijk toepassen? 

Volg dan de opleiding tot gehechtheidsspecialist en maak ontwikkeling bij autisme mogelijk.

Volg onze oudercursussen

Pas de Loekemeijermethode zelf thuis toe!

Volg de unieke oudercursus, zodat je zelf je kind met autisme, ongeacht zijn of haar leeftijd, verder kunt helpen in de gehechtheid.

Onze succesmomentjes

"Deze nieuwe methodiek over gehechtheidsontwikkeling is bedacht door een onderzoekster die zelf een zoon heeft met autisme en zij heeft hem geobserveerd, begeleid en ondersteund met de overgang van de fases van gehechtheid. Het is dus echt ontstaan vanuit een ouderwets potje veldwerk, net als de Zwitserse psycholoog Piaget deed.”
"De Loekemeijermethode is a game changer! Met de nodige scepsis ben ik aan het coachingstraject van Loekemeijer begonnen. Nu twee jaar later is de conclusie duidelijk: de methode werkt! Mijn leven is totaal veranderd."
“Na 43 jaar in zorg raakte ik bekend met de Loekemeijermethode. Eindelijk vond ik een manier die echt uitgaat van de mens en niet van diagnoses. Door deze ervaringen en inzichten ben ik een completer hulpverlener geworden en begin ik aan een tweede jeugd. Mijn pensioen kan wachten, ik ga nog even door om er langer van te kunnen genieten.”