ADAut

Met de wetenschappelijk valide en betrouwbaar bevonden ADAut (Attachment Development Autism) kun je vaststellen in welke ontwikkelingsfasen van de emotionele en sociale gehechtheid een kind, jongere of volwassenen zich bevindt. Als je dit weet kun je met het geven van Actieve Nabijheid heel precies aansluiten om gehechtheidsontwikkeling mogelijk te maken.

Onderzoeksinstrument ADAut

Tijdens het gehechtheidsonderzoek wordt met behulp van het onderzoeksinstrument ADAut vastgesteld in welke ontwikkelingsfasen iemand zich bevindt in zijn of haar emotionele en sociale gehechtheid. We kijken naar het stukje aanvoelen en laten cognitie buiten beschouwing. Ook kijken we waar gedragingen en uitingen vandaan komen en wat de oorzaak is van bijvoorbeeld stress, angst, paniek, onduidelijkheid, gehechtheidstrauma, depressie, eenzaamheid, dwanggedachten, rituelen, tics, automutilatie, fysieke klacht en uitval in onderwijs en werk.

Dit geeft je zeer waardevol inzichten hoe je kan gaan aansluiten met het geven van begeleiding ofwel Actieve Nabijheid om ontwikkeling mogelijk te maken.

Via vele onderzoekspunten onderzoeken we in welke ontwikkelingsfasen iemand zich bevindt in zijn of haar gehechtheid met betrekking tot de:

 • Ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties

Tijdens het gehechtheidsonderzoek wordt onder meer het verloop van het gehechtheidsproces met de gehechtheidspersonen onderzocht. Ook het verloop van het proces van interactie naar wederzijdse interactie met gehechtheidspersonen komt aan bod. Onderwerpen zijn:

 • Het verloop van het gehechtheidsproces tot nu toe
 • De mate van Eenkennigheid; hechtingsdrang en verlatingsangst
 • Gehechtheidstrauma's en rouw
 • Onthechten en hechten aan dieren of spullen
 • De benodigde mate van nabijheid en ondersteuning
 • De mate van fragmentarisch waarnemen
 • De mate van vastlopen in dagelijkse, emotionele en sociale situaties
 • Interessen tonen, inleven in en rekening houden met de gehechtheidspersonen
 • Emotionele ontwikkeling

Tijdens het gehechtheidsonderzoek worden onder meer de executieve functies, de mate van zelfregulatie, de verwerking van (traumatische) gebeurtenissen en de ontwikkeling van het zelfbeeld onderzocht. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 • Flexibiliteit en eigen wil
 • Specifieke interesses en volgehouden aandacht
 • Het herkennen en duiden van emoties en gevoelens
 • Het reguleren van behoeften, emoties, gevoelens en sensorische prikkels
 • Oorzaak van angsten, stress, tics, rituelen, trauma's e.d.
 • Zelfbeeld
 • Emotioneel evalueren en redeneren
 • Sociale ontwikkeling

Tijdens het onderzoek wordt onder meer het verloop van het proces van interactie naar wederzijdse interactie met anderen onderzocht. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Stress en angst bij vreemden
 • Het aangaan van en veilig voelen in sociale situaties en de interactie
 • interesse tonen in, inleven in, rekening houden met anderen
 • Aanvoelen van andermans bedoelingen en intenties
 • Sociaal evalueren en redeneren