Opleiding tot gehechtheidsspecialist

Opleiding tot gehechtheidsspecialist

De Loekemeijeropleiding tot gehechtheidsspecialist stoomt je klaar om zelf de Loekemeijermethode in je eigen praktijk of instelling te gebruiken. Je wordt in een kleine groep op een unieke en persoonlijke wijze opgeleid om ontwikkeling mogelijk te maken. Ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen en expertise over de stappen die zij hebben gezet in hun gehechtheidsontwikkeling.

Loekemeijeropleiding tot gehechtheidsspecialist

Aan de hand van het boek Handboek Loekemeijermethode Autisme en Gehechtheid en het onderzoeksinstrument de ADAut doorlopen we gehechtheidstheorie en de werkwijze Actieve Nabijheid.

Er wordt samen met onze ervaringsdeskundigen steeds een vertaling naar de praktijk gemaakt. Je krijgt tijdens de lessen via verschillende (activerende) werkvormen volop de mogelijkheid om de Loekemeijermethode eigen te maken en te oefenen met het afnemen van het gehechtheidsonderzoek. Ook is er veel ruimte voor casuïstiek en zelfreflectie.

 

Tijdens de opleiding word je erop voorbereid om de Loekemeijermethode toe te passen in je eigen praktijk. Het stelt je in staat om de gehechtheidstheorie toe te passen, gehechtheidsonderzoeken af te nemen en hulpverlening te bieden middels het geven van Actieve Nabijheid.

We leiden je op tot gehechtheidsspecialist dat onder te verdelen is in Loekemeijer gehechtheidsbegeleider of Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker. Na de opleiding mag je je, door het aangaan van een licentieovereenkomst, aansluiten bij het Loekemeijernetwerk dat bestaat uit gehechtheidsspecialisten. We staan voor elkaar klaar om elkaar te helpen, steunen en te versterken. We dragen de Loekemeijermethode samen uit en gaan als team mooie projecten aan die bij ons passen.

 

Loekemeijer gehechtheidsbegeleider

Als begeleider volg je dag 1-8 van de opleiding. Na het behalen van de toetsing, ben je bevoegd om hulpverlening ofwel Actieve Nabijheid te geven volgens de richtlijnen van de Loekemeijermethode. Je bent gecertificeerd Loekemeijer gehechtheidsbegeleider.

 

Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker

Wil je naast het bieden van Actieve Nabijheid ook gehechtheidsonderzoeken afnemen, dan ga je tijdens opleidingsdag 9-11 het gehechtheidsonderzoek afnemen bij iemand met autisme en een onderzoeks- en adviesverslag schrijven. Als je deze dagen van de opleiding succesvol afrondt ben je gecertificeerd Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker. Dit houdt in dat je naast het bieden van Actieve Nabijheid ook mag werken met de ADAut. 

Doelgroep en toelatingseisen

Competenties en studielast

Lesdagen, kosten en locatie

Toetsing, beoordeling, certificering en bevoegdheden

Onze succesmomentjes

Aanmelden opleiding tot gehechtheidsbegeleider (deel 1)

Accreditatie en reglementen

Accreditatie

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsbegeleider is geaccrediteerd bij SKJ (jeugd- en gezinsprofessionals). Het behalen van de opleiding levert 72.00 geaccrediteerde punten op.

De opleiding tot Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker is geaccrediteerd bij SKJ (jeugd- en gezinsprofessionals). Het behalen van de opleiding levert 99.00 geaccrediteerde punten op.

Download hier de algemene voorwaarden van de scholing

Download hier het klachtenregelement van de scholing

Download hier het privacyregelement van de scholing