Cursus casuïstiek praatplaten

 107,50

Aan de hand van de Loekemeijeremethode Praatplaten doorlopen we de ontwikkelingsfasen van de emotionele en sociale gehechtheid. Breng je casus in en wij geven we je inzicht en praktische handvaten hoe aan te sluiten bij de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid waar je kind, partner, naaste, leerling, collega en cliënt met autisme zich in bevindt.

De casuïstiek praatplaten kan ook worden ingezet na een eendaagse cursus als dag 2. We merken dat hier vaak behoefte aan is.